Tre tips från yrkeserfarna tandläkare

På tandläkarinfo.se delar yrkeserfarna tandläkare, samt annan personal, med sig av nyttig information kring tandvård och tandhälsa. De följande tre tipsen är enbart ett axplock av de som presenteras på webbplatsen.

1.    Så får du tänderna att hålla

  • Regelbundna besök hos yrkeserfarna tandläkare

Alla som är skrivna hos en tandläkare får regelbundet en kallelse för undersökning. Detta kan ske med ett intervall på 1 – 2 år beroende på tändernas kvalité och personens behov. Genom att regelbundet kontrollera tänderna kan påbörjade hål, plack och andra problem uppfattas tidigt och därmed lättare åtgärdas.

  • Regelbunden tandborstning

De allra flesta borstar tänderna två gånger per dag. Det finns en ”gyllene regel” som är att tandborstning ska ske TVÅ gånger per dag i TVÅ minuter och med TVÅ centimeter tandkräm. I vissa fall kan även yrkeserfarna tandläkare tipsa om att tandtråd behöver användas för att nå mellan tänderna.

2.    Om en tand har tappats

  • Kontakta jourtandläkare

Om en tand tappats bör alltid en jourtandläkare kontaktas. Detta för att en tid ska fås inom 24 timmar. Flera kliniker i storstäderna har öppet från tidig morgon till mycket sent på kvällen. Hos dessa kan det ofta gå att få en tid redan samma dag.

  • Lägg i mjölk

Lägg tanden i mjölk för att bevara den till att tandläkaren kan se på den. Inte sällan kan nämligen yrkeserfarna tandläkare montera tillbaka tanden.

  • Undvik att tugga

För att inte skada tänderna ytterligare, inför undersökning, är det bra om personen undviker att tugga på något. Det är något som ofta är lätt att undvika på grund av den smärta som uppstår.

3.    Utbilda dig – 44 500 kr till yrkeserfarna tandläkare

Utbildning till tandläkare sker på universitet i ett par städer i Sverige. Utbildningen sträcker sig över 5 år med teori och praktik. Generellt är det mycket höga intagningsbetyg så antingen krävs höga poäng på högskoleprovet eller högt gymnasiebetyg.

Lönen beror självklart på om det är en nyutexaminerade eller yrkeserfarna tandläkare. Fackförbundet SACO anger att en person som anställs av Folktandvården kan förvänta sig en ingångslön på 31 000 – 39 000 kr per månad. Däremot går lönen upp kraftigt med åren.

I samma statistik framgår det nämligen att medianlönen för en distriktstandläkare, med minst 10 års erfarenhet, är ca 44 500 kr.